+047-520251

info@kamalamaimun.gov.np

समाचार

सिन्धुली जिल्लाको नौ स्थानीय तह मध्ये ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको कमलामाई नगरपालिका ४८२.३२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यस नगरपालिकाको भूभाग चुरे क्षेत्रको गर्मी हुने ठाँउ देखि महाभारतको उच्च शृङ्खलासम्म विस्तारित छ । नेपालको प्रसिद्ध कमलानदीको उद्गम स्थलमा रहेको कमलामाई नदीको नामबाट यस नगरपालिकाको नामाकरण गरिएको हो ।

कमलामाई नगरपालिकाको बिभिन्न तथ्यांक संकलनको बिबरण

वडा चयन गर्नुहोस्

स्वास्थ्यको जानकारी जनसंख्याको आधारमा

स्वास्थ्य संस्था

कमलामाई नगरपालिकामा जम्मा २९ वटा स्वास्थ्य संस्था रहेका छन्। निजी क्लिनिक ८ वटा, फार्मेसी ५ वटा र स्वास्थ्य चौकी ७ वटा छन्र आर्युवेद स्वस्थ्य केन्द्र १ वटा । स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास चाहिएको मात्रामा नभएको अवस्था देखिन आउँछ । तपसिलको तालिकाबाट वडा अनुसार जम्मा स्वास्थ्य संस्था र प्रकारको बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य संस्थाको नामावली

सि. नं. स्वास्थ्य संस्था अवस्थिति कर्मचारी संख्या
डाँडीगुराँसे स्वास्थ्य चौकी वडा नं. १
भद्रकाली स्वास्थ्य चौकी वडा नं. २
जनकन्या स्वास्थ्य चौकी, चपौली वडा नं. ३
सिद्धेश्वर स्वास्थ्य चौकी वडा नं. ४
सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, खटार वडा नं. ४
सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, सिलामे वडा नं. ५
सहरी स्वास्थ्य केन्द्र,तीनतले वडा नं. ७
सहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं. ८
भीमान स्वास्थ्य चौकी वडा नं. ९ ११
१० सहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं. १०
११ रानीचुरी स्वास्थ्य चौकी वडा नं. ११
१२ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं. १२
१३ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं. १३
१४ रानीवास स्वास्थ्य चौकी वडा नं. १४
१५ आर्युवेदिक औषधालय , रानीवास वडा नं. १३

खानेपानीको स्रोतको जानकारी घरधुरीको आधारमा

Ward 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total
पाइपधारा घर कम्पाउण्डमा 41 366 209 491 693 1166 731 7 1112 154 515 381 197 709 6772
पाइपधारा साववजहनक 994 422 231 1044 269 114 403 636 113 203 366 514 37 8 5354
ढाककएको इनार/कु वा 54 1 1 266 470 190 83 85 41 56 24 9 2 0 1282
नढाककएको इनार/कु वा 111 30 0 19 92 2 62 179 2 6 48 23 0 56 630
नदी खोला 15 2 0 38 22 1 51 81 0 0 65 24 39 12 350
मूलको पानी 4 25 1 3 170 27 67 34 0 0 3 19 13 0 366
ट्यूबवेल/हेन्डपम्प 20 0 0 168 22 63 0 0 13 2 0 0 0 0 288
अन्य 0 1 0 90 0 55 0 0 1 0 0 3 0 0 150
हडप वोररङ्ग 1 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 10
Total 1240 847 442 2122 1738 1622 1397 1022 1282 421 1021 973 288 787 15202

शौचालयको प्रकारको जानकारी घरधुरीको आधारमा