+047-520251

info@kamalamaimun.gov.np

समाचार

सिन्धुली जिल्लाको नौ स्थानीय तह मध्ये ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको कमलामाई नगरपालिका ४८२.३२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यस नगरपालिकाको भूभाग चुरे क्षेत्रको गर्मी हुने ठाँउ देखि महाभारतको उच्च शृङ्खलासम्म विस्तारित छ । नेपालको प्रसिद्ध कमलानदीको उद्गम स्थलमा रहेको कमलामाई नदीको नामबाट यस नगरपालिकाको नामाकरण गरिएको हो ।

कमलामाई नगरपालिकाको बिभिन्न तथ्यांक संकलनको बिबरण

व्यक्तिगत घटना दर्ताको आधारमा

यस नगरपालिका मिति २०७७÷०१÷०१ देखि २०७७÷१२÷३० सम्ममा जम्मा १५९७ जना शिशुको जन्म दर्ता भएको छ जसमा ८१९ जना बालक र ७७८ जना बालिका रहेका छन्। त्यस्तै गरी मृत्यु दर्ता भएका जम्मा ४९८ जनामध्ये २७६ पुरुष र २२२ जना महिला रहेका छन्। वडागत रुपमा बिगत १ वर्ष जन्म र मृत्यु दर्ता गराउने जनसङ्ख्या सम्वन्धी विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

बिगत १ बर्ष जन्म दर्ता र मृत्यु दर्ता भएका जनसङ्ख्या को विवरण

वार्ड: १o ११ १२ १३ १४ जम्मा
पु पु पु पु पु पु पु पु पु पु पु पु पु पु पु
जन्म: ६१ ५७ ४७ ४६ २१ १३ ७८ ९७ ६६ ६९ ४८ ४३ ६८ ४८ ६७ ४६ ७९ ६६ ५८ ५३ ५५ ६o ६१ ६६ ५५ ४o ५५ ७४ ८१९ ७७८
मृत्यु: १६ २o १९ १६ ३६ १९ १९ २१ २७ १४ ३१ २२ २१ १७ १७ १३ १५ १५ २३ १८ १८ १२ १६ २३ २७६ २२२

विवाह दर्ता गरेको आधारमा

नगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नगरबासीहरुमा अविवाहित जनसङ्ख्या ४४ प्रतिशत रहेका छन्भने विवाहित जनसङ्ख्या ५२ प्रतिशत छन्र अन्य विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

वार्षिक विवाह दर्ता र सम्वन्ध विच्छेद दर्ता सम्वन्धि विवरण (मिति २०७७।०१।१ देखि २०७७।१२।३०) सम्म

वार्ड: १o ११ १२ १३ १४ जम्मा
ववाह दर्ता ५४ ३४ २६ ७३ ७० ४२ ६४ ३४ ६५ ५७ ४९ ५१ ३४ ३६ ६९०
सम्वन्ध विच्छेद १९

परिवारले पालेको चौपाया तथा पशुपंक्षीको विवरण

नगरपालिका भित्र चौपाया तथा पशुपंक्षी पाल्ने घरधुरीको सर्वेक्षणबाट पाल्ने घरधुरी ५७५ र चौपाया तथा पशुपंक्षी नपाल्ने घरधुरी ४३५रहेको देखिन्छ । वडा नं १२ माचौपाया तथा पशुपंक्षी पाल्ने घरधुरीको सङ्ख्या बढी छ भने वडा नं. ६ मा कम रहेको छ । वडागत रुपमा चौपाया तथा पशुपंक्षी पाल्ने र नपाल्ने घरधुरीको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।

घरपालुवा चौपाया तथा पशुपंक्षी

पशपुन्छी/वार्ड: १o ११ १२ १३ १४ जम्मा
गोरु ४७१ २३६ ६१ २१० १४७ २३५ ३०५ ७३ २६५ ५२४ ५५६ ११६ १९१ ३३९२
गाई १७१ १२८ ४० २०९ १७९ ३२ १४१ ८६ १४० १६६ ९८ २८५ १०१ १२७ १९०३
भैंसी २३१ २४१ २१५ १७० १५८ २४ १६२ ६७ ९० ९० ९९ १६८ ७७ ५२ १८४४
रााँगा ४४ ११६ १३ १४२ १२३ १४ १२७ ६९ १७ ५५ ७५ ७२ ३७ ३५ ९३९
पाडापाडी १४ १३० ९८ ४५ ४५ १७ १८ २५ ४० ८८ ४७ ६० २८ ६५९
बाच्छाबाच्छी ३० ५४ २३ ३५ ४९ ४२ ४० ६१ ७२ ४१ ५९ ११२ ६३०
जम्मा ९६१ ९०५ ४५० ८११ ७०१ ८३ ६८७ ५८७ ३८५ ६७७ ९५६ ११६९ ४५० ५४५ ९३६७

चौपाया तथा पशुपंक्षी पाल्ने र नपाल्ने घरधुरी प्रतिशतमा

वार्ड: १o ११ १२ १३ १४ जम्मा
९११ ७३७ ३३३ १०४५ ८५१ १६८ ७०१ ७०६ ५४० ५२६ ८५४ ८२१ ३०९ ४२६ ८९२८
छैन ३२९ ११० १०९ १०६६ ८८७ १४५४ ६९६ ६१६ ७४२ २७६ १६७ १५२ १६० ३६१ ६८३६
जम्मा १२४० ८४७ ४४२ २१२२ १७३८ १६२२ १३९७ १०२२ १२८२ ८०२ १०२१ ९७३ ४६९ ७८७ १५७६४

वित्तिय संस्थासँग नागरीकको पहुँच

कमलामाई नगरपालिकामा हालसम्म १७ वटा वित्तिय संस्था रहेका छन्। जसमध्ये ५ नं. वडामा १ वटा रहेका छन् भने वडा नं. ६मा १४ वटा, वडा नं. ४ मा १ वटा र वडा नं. ९ मा १ वटा रहेका छन्।

वित्तिय संस्थाको नाम

क्र.सं. नाम ठेगाना
मुक्तिनाथ विकास बैंक लि कमलामाई न.पा.–६, सिन्धुली
सिद्धार्थ बैंक कमलामाई न.पा.–६, सिन्धुली
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक कमलामाई न.पा.–६, सिन्धुली
छिमेक लघुवित्त वि. बैंक कमलामाई न.पा.–६, सिन्धुली
प्रभु बैंक लिमिटेड कमलामाई न.पा.–६, सिन्धुली
नेपाल एसविआइ बैंक कमलामाई न.पा.–६, सिन्धुली
प्राइम कमर्सियल बैंक कमलामाई न.पा.–६, सिन्धुली
मेगा बैंक कमलामाई न.पा.–६, सिन्धुली
लक्ष्मी बैंक कमलामाई न.पा.–६, सिन्धुली
१० कृषि विकास बैंक कमलामाई न.पा.–६, सिन्धुली
११ सिभिल बैंक कमलामाई न.पा.–६, सिन्धुली
१२ ग्लोबल आइएमइ बैंक कमलामाई न.पा.–६, सिन्धुली
१३ एससीडिसि बैंक कमलामाई न.पा.–४, सिन्धुली
१४ एससीडिसि बैंक कमलामाई न.पा.–९, भीमान, सिन्धुली
१५ राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक कमलामाई न.पा.–९, भीमान, सिन्धुली
१६ नेशनल विकास बैंक कमलामाई न.पा.–५, सिन्धुली
१७ सेन्चुरी बैंक कमलामाई न.पा.–६, सिन्धुली